11 april, 2016

Sådan far sådan son…Hunter S. Britton..?

Hunter S. Britton? Montage av Gerard Polisset

Naturligtvis kan jag inte undanhålla er detta montage av min käre vän Gerard från kända Interpolisset studios i Provence. Nog gillar jag hans sätt att korsa allas vår En svensk gonzo, aka Eder ödmjuke, med min litteräre anfader och gonzogenrens uppfinnare salig Hunter S. Thompson…