31 maj, 2015

Språkpolisen rycker ut 2:
Att vara eller inte vara bekväm med det — att inte vara!

Jag har ingenting generellt emot engelska ord i vårt svenska modersmål. Faktiskt är jag inte heller motståndare anglocismer generellt. Medvetet använda kan de vara effektfulla. Som alltid handlar allt om stil och känsla.

Det jag har svårt att stå ut med är dessa slappa, fula, hårdslitna floskler vilka flyter omkring mitt i den språkliga trendens medelströmfåra ochsom används av alla, hela tiden, omedvetet, lobotomerat, direkt överförda till den kollektiva mediala hjärnbarken från diverse TV-serier och annan amerikansk massunderhållning. KNow what I’m saying..? Till dessa hör:

Jag är inte bekväm med det

Jag är helt enkelt inte bekväm med detta förbannade lilla uttryck. I’m not comfortable with it.