8 december, 2008

Så voro vi åter samlade: ett ystert bestånd praktfulla exemplar av den stolta utdöende arten Homo Sapiens Rex

Den tappra brigaden samlad i decembernatten

Ja, så drogo vi åter samman efter jämnt ett solvarv av nya vådliga äventyr och bravader för en storstilad Gathering, den så kallade Brittons Brigad, BB — knappa dussinet mer eller mindre välvuxna manspersoner från den hårda kärnan av Stockholms innerstads innersta gamla basketkretsar vilka så oväntat strålat samman i den här kolumnen och vilka en dag måhända skola komma att stå uppstoppade tillsammans i en avsides placerad monter på Riksmuseet i Frescati, framtidens folk till varnagel. Skådeplatsen var denna gång vårt kontor på Brahegatan samt en av Brigadmedlemmarnas närbelägna kött- och spritlokus. På kvällens schema stod urtida mångkamp, prehistoriska manliga umgängesriter samt dryckeskultur i tidig bronsålderstradition. Detaljerna från den gudsförgätet svarta decembernatten är alls ej centrala. Vi ser tillbaka på det hela som en väldig och vidunderligt burlesk Bruegelfresk där det är helheten, det stora sammanhanget, eller helikopterperspektivet för att uttrycka sig på samtidssvenska, som är huvudsaken. Gåtor som hur i hela fridens namn den store Feffipitekus Rex Gutturalis Metanolicus kunde ro iland bragden att först konsumera förpilsner till förpilsnern till förpilsnern, sedan under hot tvinga samtliga brigadmedlemmar att underteckna ett olycksbådande ”manifest”, så försvinna i vitglödgat vredesmod under ett antal timmar, då han bevisligen bland mycket annat besökt flera andra krogar och gästgiverier, införskaffat ett pingisracket och varit hemma och författat en bloggkommentar(!), bara för att till sist göra en lika överraskande som bejublad comeback innan han som en magnifik final lyckades bli såväl insläppt på som, mindre förvånande, utslängd från Spy Bar — ja, det vara bara en av nattens många folkligt myllrande subplotter och brokigt sammanflätade människoöden och händelseförlopp…vi är ändå alla, trots allt och när allt kommer omkring, stolta exemplar av arten Homo Sapiens…