18 maj, 2015

Stilpolisen rycker ut 20:
Årtiondenas manliga svenska stilmärlor..?

 

Det sägs att stil liksom skönhet kommer inifrån och denna utsago sann, alltför sann. Detsamma gäller antistil. Somliga är helt enkelt motsatsen till allt vad stil och anständighet heter i botten av sina själar, bortom bot och bättring. Detta är en olycklig kanske medfödd egenskap som alltid är förenad med abnormt stora egon och felaktiga självuppfattningar.

Jag har här valt ut fyra starka kandidater för titlarna som ”Den svenska manliga antistilens märlor” från våra fyra senaste årtionden. Detta är bara ett utkast och jag är säker på att det finns andra förslag….även om jag befarar att dessa fyra giganter äro svårslagna…