28 februari, 2015

Stilpolisen rycker ut 7:
Fotboja och samhällstjänst för Charlotte Kalla!

Om vi nu skall fortsätta på den inslagna vägen med att slå in öppna dörrar så inser väl alla och envar av oss hederligt arbetande, estetiskt anständiga samhällsmedborgare det oacceptabla att uppträda med kroppen besudlad av nitton (19!) kommersiella logotyper bara i halvfigur— och som lök på laxen ett absolut fasansfullt mönster i de mest förkastliga nyanserna av vår blågula fanas färger samt spegelsolglasögon från Statoil. Nej, ett sådant blamage kan vi inte låta passera med en varning utan måste straffbelägga. Jag yrkar inte på fängelse men däremot på samhällstjänst av kännbar längd samt fotboja som avlägsnas efter ett par månader förutsatt att Kalla kan hålla sig nykter och stilmässigt anständig.