8 mars, 2015

Stilpolisen rycker ut 9:
Med Franz Kafka på Stadsbyggnadskontoret

 

Måste återge en berättelse om Stockholm Waterfront, vår stads i stenhård konkrrens mest groteska arkitektoniska missfoster. För några år sedan, 2011, utförde vi ett uppdrag för Stockholms Stadsbyggnadskontor, för de då rätt nytillträdda Stadsbyggnadsdirektören och Stadsarkitekten. Redan vid ett av de första mötena tog jag upp Waterfront och frågade vad som i hela fridens namn hade hänt där.

”Ja, det är beklagligt men vi hade inget med det att göra. Det var Exploateringsnämnden som fattade beslut om detta”, blev svaret.

”Men exploateringsnämnden, är inte det också en del av Stockholms stad? Sitter de inte rent av här i samma hus”, undrade jag.

”Jo, så är det”, tillstod de.

”Men har ni ingen samverkan då?”, frågade jag bestört. ”Om ni insåg att detta är under all kritik, kunde ni inte ha pratat ihop er då och stoppat det här?”

”Jo, jag förstår att man kan tycka det men tyvärr fungerar det inte så”, svarade Stadsbyggnadsdirektören.

Kafka hade gillat situationen, inklusive det obetalbara namnet ”Exploateringsnämnden”…